Itison

teppich

Kada se završava neki enterijer, da bi bio zaokružen i celovit, uvek je potreban neki element koji će mu dati konačnu notu elegancije ili domaće topline i ušuškanosti. Obično se taj zadatak poverava brižljivo odabranom itisonu, budući da zauzima centralno mesto u prostoru, nezavisno od toga da li mu je namena da samo diskretno isprati ostale detalje u enterijeru ili da bude zvezda u prostoru.

Štampani itisoni zbog svog izuzetnog kolorita i ornamentike imaju široku primenu u opremanju stambenih objekata, poslovnih prostora, javnih objekata i sl.

wego - distribucija